Microsoft en SAP, the best practice!

Microsoft en SAP, the best practice!

Business Intelligence en Analytics is hot! Het staat al jaren op de prioriteiten agenda van alle CIO’s en technologische ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de beschikbaarheid van de juiste informatie voor eindgebruikers steeds beter wordt.

 

Toch horen we bij onze klanten steeds meer discussies over ‘de juiste Business Intelligence architectuur’. Met betere tools van verschillende aanbieders zijn de mogelijkheden om ruwe data te transformeren naar behapbare informatie immens geworden. En dat leidt dan weer tot oneigenlijke discussies tussen verschillende bloedgroepen over welke tools ‘het beste’ zijn. Daarbij worden argumenten over zaken als kosten, gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit, cloud, datamodellering en integratie dwars door elkaar gebruikt. Dat kan slimmer!

 

Een aantal guidelines die helpen in deze discussie:

  • Beperk het aantal verschillende dataplatformen en visualisatieapplicaties.
  • De complexiteit van business intelligence zit in de BI back-end (SAP HANA, het Azure Modern Datawarehouse, etc.), inclusief ‘het klaar zetten van de data’ en ‘de integratie naar visualisatie’. Daar hoort de nadruk van de discussie te liggen.
  • De BI front-end (PowerBI, SAP Analytics Cloud, Tableau, etc.), dat zijn de spiegeltjes kraaltjes. Dit is belangrijk voor de presentatie en de implementatie verdient veel aandacht om te komen tot een succesvolle gebruikers adoptie. Daarop moet de nadruk liggen in de front-end discussie, minder in tools en architectuur.
  • Neem de discussie over governance en verantwoordelijkheden mee in de inrichting van je architectuur anders is je project gedoemd te mislukken.

Veel van onze klanten hebben naast Microsoft Azure ook het SAP platform een belangrijke positie heeft in het data landschap. Traditioneel horen we bij deze klanten polariseerde discussies over de BI architectuur. Moeten we door met PowerBI of SAP Analytics Cloud en gebruiken we dan SAP HANA, BW of juist Azure Data Factory en Data Lake Storage?

 

The best practice is in mijn optiek niet OF maar EN! Microsoft en SAP zijn de laatste jaren steeds nader tot elkaar gekomen. Scott Guthrie, Microsoft’s head of cloud and AI, stond dit jaar op het SAP TechEd event naast SAP’s CTO Jurgen Mueller op het podium.

Diverse producten van Microsoft staan op de prijslijst van SAP en in de integratie tussen PowerBI en SAP HANA/BW zijn grote stappen gezet. Dat een klant kiest om de Azure en SAP stack naast elkaar te gebruiken is dus evident!

 

Maar wat is dan de ideale mix van Microsoft en SAP producten in een BI architectuur? Onderstaande plaat schetst een beeld waarbij beide platformen optimaal tot hun recht komen bij klanten met een SAP applicatie landschap. SAP is de primaire speler in het domein van gestructureerde applicatie data; Microsoft is de default keuze voor ongestructureerde, big en streaming data.

Als het gaat om zaken als de maandelijkse financial statements of het KPI dashboard voor de directie dan biedt het SAP Data Platform de optimale toolset. Hebben we het over analytics op sensor data of data uit social media dan biedt Azure de ideale tools. De uitdaging bij deze architectuur ligt in het overlappende deel van de diagram:

  • Integreer: Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn er zowel aan de BI back-end als aan de front-end diverse mogelijkheden om data uit SAP en Microsoft te combineren. In onze volgende blogs zullen we aan de hand van de Powerdobs beslisboom toelichten met welke ‘integratie do’s en don’ts’ je rekening moet houden.
  • Manage: Een heldere samenwerking tussen business en IT met de juiste skills en afspraken is cruciaal voor succes. Ook hier zullen we in een volgende blog onze visie verder toelichten.

 

Kortom het is niet Microsoft OF SAP, het is Microsoft EN SAP met de focus op HOE je dit gaat managen en integreren.

 

Wordt vervolgd!

 

Author

Leon Huijsmans