Competenties & Services

THERE IS NO SUBSTITUTE FOR EXPERIENCE

Bij Powerdobs werken vakmensen. Professionals met liefde voor data en waardevolle inzichten: nieuwe, actiegerichte perspectieven, van strategische bijsturing tot de next best operationele actie.

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om die inzichten aan onze klanten te leveren door met een optimale mix van agility en beheersbaarheid te sprinten naar klantwaarde. Onze diepgaande Azure en Power BI kennis is een belangrijke factor bij de hoge delivery snelheid die we realiseren. Lees hieronder meer over wat we kunnen, hoe we onze vakkennis bijhouden.

Icon competentie - Advanced Analytics 3

Data Engineering

Als het ontwerp voor het Analytics platform staat moet dat worden gerealiseerd door te werken aan features en insights. Features zijn bijvoorbeeld data harmonisatie, of streaming data, of automatisch testen, of datakwaliteit monitoring. Insights gaat over het ontsluiten van databronnen om waardevolle Insights mee beschikbaar te maken. Dit werk begint vaak met ophelderen van analytische wensen, deze vertalen naar business processen en bronsystemen, bronsystemen koppelen en data profilen. Daarna wordt de data opgewerkt tot analytische datamodellen die richting eindgebruikers en analytische tools zoals Power BI aangeboden kunnen worden.

Analytical insights

Onze Analytics consultants maken Power BI Apps, reports, KPI’s en dashboards. Soms operationeel, soms top-level strategische Key Performance Indicators. Én ze zijn altijd bezig met de vraag achter de vraag: wat is het operating model van mijn klant, en hoe kan en wil je daarop bijsturen? Welke medewerkers moeten aan de slag met de inzichten en acties uit onze dashboards, en leiden deze KPI’s tot het gewenste gedrag? Als verlengstuk van reporting kan advanced analytics onderliggende mechanismen en drivers blootleggen. Wat zijn grondoorzaken van gebrekkige performance, of waar liggen juist de kansen voor besparing, of nieuwe diensten en producten? Deze inzichten leiden tot strategische besluiten en geven richting voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen in afdelingen, klantgroepen, producten, services of innovaties. Hiermee is advanced analytics een logische toevoeging op elk volwassen BI initiatief.

Icon competentie - Business Intelligence 3
Icon competentie - Data Engineering 3

Advisory & Architecture

Een optimaal Analytics Platform is voor elke organisatie anders. Onze ontwerpen ontstaan na gedegen gesprekken met de klant: hoe ziet de organisatie eruit? Nu, en over 5 jaar? Welke analytische toepassingen zijn waardevol? En welke mensen heeft de klant in dienst om het Analytics platform te adopteren? Dit en nog veel meer combineren we met onze kennis van de techniek en met een slimme aanpak om het beste Analytics platform echt waardevol te maken voor onze klanten.

Icon competentie - Business Intelligence 3

Business Intelligence

Uiteraard leveren onze BI consultants rapporten en dashboards. Soms operationeel, soms top-level strategische Key Performance Indicators. Maar ze doen veel meer, allemaal in het kader van performance management. Gegeven de business processen van onze klanten, hoe kan en wil je daarop bijsturen? Leidt een set KPI’s tot gewenst gedrag? Wie gaan de dashboards gebruiken, en welke medewerkers moeten aan de slag met de inzichten en acties uit onze dashboards? Onze BI consultants maken aansprekende rapporten en dashboards, én zorgen met een gedragen implementatie voor langdurig resultaat.

Quality by design

Kwaliteit kent veel vormen. Een data en technologie architectuur die goed aansluit bij de klant. Een degelijk brondata-onderzoek. Een grote SQL of DAX transformatie die volledig juist functioneert. Én snel draait. Én waarvan de code leesbaar is opgebouwd en goed gedocumenteerd. Wij zijn trots op onze vakkennis, en steken er ook veel tijd in: Kennis ophalen: blogs, congressen, certificeringen. Kennis brengen: eigen R&D, tribes, delen van best Practices. En altijd met een oog op de handigste de tools en methoden, want, een echte vakspecialist herken aan goed gereedschap. In de bijgevoegde ‘Powerdobsia wereld’ vind je een overzicht van de gereedschappen die we gebruiken om een optimale oplossing voor onze klanten te creëren.

Icon competentie - Streaming insights 3
Icon competentie - Streaming insights 3

Streaming Insights

Clicks, sensordata en real-time events: nieuwe databronnen om slimme inzichten op te baseren. Tot voor kort werd de bulk van data onderliggend aan BI reports en dashboards in enterprise applicaties gegenereerd: op servers en client PC’s, veilig in een datacenter. Tegenwoordig wordt er ook een sterk groeiende datastroom opgewekt buiten de bedrijfsmuren, in de cloud of buiten waar gewerkt wordt en sensoren worden geplaatst. Powerdobs heeft veel kennis van sensoren en edge computing, en levert oplossingen om real-time datastromen om te zetten in bruikbaar inzicht en passende acties.