Competenties

THERE IS NO SUBSTITUTE FOR EXPERIENCE

Bij Powerdobs werken vakmensen. Professionals met een passie voor data, én voor waardevolle inzichten. Waarbij we waardevol definiëren als juist, op tijd, en actiegericht, van strategische bijsturing op directieniveau tot de next best action voor de dagplanning op de werkvloer.

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om die inzichten aan onze klanten te leveren volgens onze data to value pipeline aanpak. Geen “Build it and they will come” aanpak, maar met een optimale mix van agility en beheersbaarheid sprinten naar klantwaarde. Onze diepgaande Azure kennis helpt bij de hoge snelheid die we realiseren, en we blijven bij met alle ontwikkelingen op Azure vlak om continue door te groeien en onze klanten de meest effectieve adviezen en oplossingen te bieden.

Icon competentie - Data Engineering 3

Data Engineering

Onze Data engineers kijken breder dan reguliere SQL databases: van goedkope hoog volume file storage, NoSQL data stores en lakes, real-time streaming tot datawarehouses, wij vinden de best passende Azure oplossingen voor onze klanten. Het team van Powerdobs is en blijft voortdurend op de hoogte van nieuwe data services, we proberen we alles in-house uit en ontwerpen en realiseren optimale data platform solutions. En last but not least zorgen we monitoring over data-ketens, handige werkwijzen voor CI/CD, en implementeren we alle vereiste security en data privacy features.

Business Intelligence

Uiteraard leveren onze BI consultants rapporten en dashboards. Soms operationeel, soms top-level strategische Key Performance Indicators. Maar ze doen veel meer, allemaal in het kader van performance management. Gegeven de business processen van onze klanten, hoe kan en wil je daarop bijsturen? Leidt een set KPI’s tot gewenst gedrag? Wie gaan de dashboards gebruiken, en welke medewerkers moeten aan de slag met de inzichten en acties uit onze dashboards? Onze BI consultants maken aansprekende rapporten en dashboards, én zorgen met een gedragen implementatie voor langdurig resultaat.

Icon competentie - Business Intelligence 3
Icon competentie - Business Intelligence 3

Business Intelligence

Uiteraard leveren onze BI consultants rapporten en dashboards. Soms operationeel, soms top-level strategische Key Performance Indicators. Maar ze doen veel meer, allemaal in het kader van performance management. Gegeven de business processen van onze klanten, hoe kan en wil je daarop bijsturen? Leidt een set KPI’s tot gewenst gedrag? Wie gaan de dashboards gebruiken, en welke medewerkers moeten aan de slag met de inzichten en acties uit onze dashboards? Onze BI consultants maken aansprekende rapporten en dashboards, én zorgen met een gedragen implementatie voor langdurig resultaat.

Icon competentie - Advanced Analytics 3

Advanced Analytics

Waar BI veelal omschrijft wat er gebeurt en wat de trend is, kan advanced analytics de onderliggende redenen blootleggen. Wat zijn grondoorzaken van gebrekkige performance, of waar liggen juist de kansen voor besparing, of nieuwe diensten? Deze vaak éénmalige inzichten leiden tot strategische besluiten en geven richting voor bijvoorbeeld nieuwe Key Performance Indicators op dashboards, of investeringen in teams, klantbenadering, producten, services of innovatie. Hiermee is advanced analytics een logische toevoeging op elk volwassen BI initiatief.

Streaming Insights

Clicks, sensordata en real-time events: nieuwe databronnen om slimme inzichten op te baseren. Tot voor kort werd de bulk van data onderliggend aan BI reports en dashboards in enterprise applicaties gegenereerd: op servers en client PC’s, veilig in een datacenter. Tegenwoordig wordt er ook een sterk groeiende datastroom opgewekt buiten de bedrijfsmuren, in de cloud of buiten waar gewerkt wordt en sensoren worden geplaatst. Powerdobs heeft veel kennis van sensoren en edge computing, en levert oplossingen om real-time datastromen om te zetten in bruikbaar inzicht en passende acties.

Icon competentie - Streaming insights 3
Icon competentie - Streaming insights 3

Streaming Insights

Clicks, sensordata en real-time events: nieuwe databronnen om slimme inzichten op te baseren. Tot voor kort werd de bulk van data onderliggend aan BI reports en dashboards in enterprise applicaties gegenereerd: op servers en client PC’s, veilig in een datacenter. Tegenwoordig wordt er ook een sterk groeiende datastroom opgewekt buiten de bedrijfsmuren, in de cloud of buiten waar gewerkt wordt en sensoren worden geplaatst. Powerdobs heeft veel kennis van sensoren en edge computing, en levert oplossingen om real-time datastromen om te zetten in bruikbaar inzicht en passende acties.