Custom Visuals in Power BI, wat kun je er mee?

Custom Visuals in Power BI, wat kun je er mee?

Power BI kent een breed scala van standaard visualisaties waarmee je dat op allerlei manieren kunt visualiseren. Denk daarbij aan visualisaties als: lijngrafiek, staafgrafiek, funnel chart, KPI card, kaart, pie chart, donut chart, etc. Echter kan het zijn dat je je data op een bepaalde manier wil visualiseren wat niet door de standaard visualisaties van Power BI gedekt wordt. Custom visuals bieden hiervoor de uitkomst en er is een breed scala van deze maatwerk visualisaties beschikbaar. In het toepassen hiervan zijn er echter verschillende mogelijkheden en zeker ook voor- en nadelen te overwegen om een custom visual in je Power BI rapportage te gebruiken. In deze blog ga ik daar verder op in.

 

De diversiteit van custom visuals is groot, ontwikkelaars zijn soms stand alone ‘hobbyisten met een goed idee’, maar vaak ook gespecialiseerde bedrijven die ook goede support leveren op hun Custom visual. Een belangrijk eerste aandachtspunt is dan ook dat er gecertificeerde en niet-gecertificeerde custom visuals beschikbaar zijn. Een gecertificeerde custom visual is een visual waarvan de code door het Microsoft Power BI-team is getest en goedgekeurd. Dit betekent dus dat de visual geen schadelijke code mag bevatten. Er wordt dus niet getest op de kwaliteit zoals bijvoorbeeld de uitlijning of opmaak van de visualisatie zelf.

 

Een tweede punt om rekening mee te houden is dat er gratis visuals beschikbaar zijn maar dat er ook betaalde visuals zijn. Dit gaat vaak ook samen met support op de visual en het eventueel verder ontwikkelen van de functionaliteit. Bij het kiezen voor een visual zijn dat natuurlijk belangrijke zaken om rekening mee te houden.

 

 

Een custom visual importeren in Power BI

Power BI-visuals zijn verpakt als. pbiviz-bestand die kunnen worden opgeslagen op je computer. Deze bestanden kunnen ook worden gedeeld met andere Power BI-gebruikers en de. pbiviz-bestanden kunnen ook geüpload worden naar de Tenant Repository. Dit is een opslagplaats van visuals die in de hele organisatie beschikbaar zijn. Een gecertificeerde custom visual is altijd afkomstig vanuit de Microsoft AppSource marktplaats. Als je een niet-gecertificeerde custom visual kiest kan deze afkomstig zijn van de AppSource marktplaats of gewoon vanuit een bestand.

 

Een custom visual importeer je als volgt: Ga naar de “Visualizations” tab, klik vervolgens op de drie puntjes en kies dan voor “Get more visuals” om een custom visual vanuit de AppSource marktplaats te importen of klik op “Import a visual from a file” om de custom visual vanuit een bestand te importeren.

 

 

Wat moet je weten over de verschillende soorten custom visuals?

Bij het kiezen van een custom visual is het van groot belang om te kijken wie de ontwikkelaar is van de Custom visual. Zeker wanneer het gebruik van visual veel impact heeft op jouw organisatie dan wil je er zeker van zijn dat er ondersteuning beschikbaar is en blijft. Stabiliteit van de ontwikkel- en supportorganisatie lijkt dan dus belangrijk. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de ondersteuning van gecertificeerde en niet gecertificeerde visuals.

 

 

Gecertificeerde Custom Visuals

Voor custom visuals die beschikbaar zijn vanuit de Microsoft AppSource marktplaats kan je ervan uit gaan dat de volgende zaken zijn geregeld:

 • Microsoft test en beoordeelt de code.
 • Alleen Microsoft kan de visual implementeren (deployen).
 • Ondersteunt mailabonnement en export naar PowerPoint.
 • Er is slechts één versie van een Power BI Visual voor alle Power BI-gebruikers ter wereld.
 • Als er een update op de visualisatie komt, dan wordt dit automatisch bijgewerkt in de rapporten. Is echter wel nadelig als er een fout in de update zit.
 • De release van een nieuwe versie duurt 2 tot 4 weken. Je moet dus rekening houden met een vertraging van 2-4 weken tussen de release van een nieuwe versie en het daadwerkelijk deployen in Productie. Dit kan een risico zijn voor de bedrijfscontinuïteit.
 • In geval van een bug dan kan Microsoft binnen een paar uur de vorige versie terugdraaien.

 

 

Niet-gecertificeerde Custom Visuals

Voor de niet gecertificeerde custom visuals is er nog verder onderscheid te maken. Voor allemaal geldt sowieso:

 • Microsoft test en beoordeelt de code niet.
 • Ondersteunt geen mailabonnement en ook geen export naar PowerPoint.
 • Je moet erop vertrouwen dat de custom visual geen kwaadaardige code of kwetsbaarheden bevat.

 

Verder gelden de volgende verschillen tussen de 3 varianten.

 

Vanuit de AppSource Marktplaats

 • Alleen Microsoft kan de visual implementeren (deployen).
 • Als er een update op de visual komt, dan wordt dit automatisch bijgewerkt in de rapporten.
 • De release van een nieuwe versie duurt 2 tot 4 weken maar in geval van een bug dan kan Microsoft binnen een paar uur de vorige versie terugdraaien.

 

Vanuit de tenant repository

 • De implementatie van nieuwe versies is onmiddellijk.
 • Als er een update op de visual komt, dan wordt dit automatisch bijgewerkt in de rapporten.
 • Er is slechts één versie van een Power BI-visual voor alle Power BI-gebruikers in de tenant.
 • De tenantbeheerder heeft volledige controle over de versie van de Power BI-visual die wordt geïmplementeerd in de rapporten in het bedrijf.

 

Vanuit een bestand

 • Er is slechts één versie van een Power BI-visual voor alle Power BI-gebruikers in de tenant.
 • Elk rapport kan een andere versie van de custom visual hebben.
 • De update van de custom visual vereist een handmatige bewerking van elk rapport.

 

 

Samenvattend

Denk goed na voordat je start met het gebruik van een custom visual! In principe heeft een standaard visualisatie altijd de voorkeur. Echter, als de standaard visuals niet toereikend zijn voor je, dan bieden de custom visuals een heel mooi alternatief. Zorg dan wel dat je vooraf een gedegen analyse uitvoert op zaken als: stabiliteit van de ontwikkelaar; beschikbare support, gecertificeerde visual of niet en natuurlijk de kosten.

 

Nog één extra nabrander. In het verleden heeft collega Nicky van Vroenhoven een blog geschreven over ‘Governance & Administration’ van Custom Visuals. Mocht je daar meer over willen weten, hierbij de link: Custom Visuals – Governance & Administration

 

Meer vragen over custom visuals in Power BI? Neem dan gerust contact met ons op.

Author

Mellicia Tjoeng