Customer Story

Mijnaansluiting tilt management reporting naar een hoger niveau met de consultants van Powerdobs

Mijnaansluiting is een initiatief van samenwerkende netbeheerders, leveranciers en aannemers in Nederland. Het is een stichting die zich richt op het verbeteren van de operationele samenwerking en het optimaliseren van het proces voor aanleg en vervanging van ondergrondse netwerken voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media & communicatie. Hiertoe levert Stichting Mijnaansluiting diverse IT middelen zoals het Landelijk Intake Portaal om uniform aanvragen te doen voor het aanleggen, wijzigen en saneren van aansluitingen, en het Digitaal Samenwerkings-Platform voor real-time digitaal samenwerken door netbeheerder en aannemers.

 

Wij spraken Peter Turien. Peter is als operationeel manager van Mijnaansluiting verantwoordelijk voor de product delivery van de stichting aan haar leden.

De uitdaging

 

Betere stuurinformatie over de keten ‘van aanvraag tot en met realisatie’ is een belangrijk fundament voor de optimalisatie van de bovengenoemde ‘aansluitingsprocessen’. Hiervoor maakt Mijnaansluiting sinds enkele jaren gebruik van een Azure Data Platform met Power BI voor dashboards en reporting. De belangrijkste uitdaging is hierbij om betrouwbare stuurinformatie te creëren op basis van de juiste brongegevens.

 

Als Business Intelligence partner van Mijnaansluiting heeft Powerdobs de uitdaging opgepakt om betrouwbare en nuttige stuurinformatie beschikbaar te maken.

De aanpak

 

Met Power BI zijn diverse rapportages en dashboards gemaakt waarmee we inzicht creëren in het aanvraag- en realisatie proces van een aansluiting. Bijzondere nadruk lag hierbij op het perspectief van het effectief realiseren van meerdere (combi-) aansluitingen op één adres. Naast de medewerkers van Mijnaansluiting zijn deze inzichten ook relevant voor stakeholders bij de netbeheerders, de betrokken aannemers en ook bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). De initiële focus van het project lag op ‘het correct krijgen van de cijfers en de bestaande rapportages met hoge stabiliteit tijdig aanbieden’. Op deze stabiele basis bouwen we nu voort door de rapportages gaan uitbreiden en te verdiepen.

Peter Turien, operationeel manager van stichting Mijn Aansluiting
``Bij de stichting zijn we er in geslaagd om management reporting naar een hoger niveau te tillen. De kennis en inzet van de consultants van Powerdobs zijn hier van doorslaggevende waarde in geweest. Mijnaansluiting heeft nu rapportages waarmee we onze stakeholders van betrouwbare informatie voorzien. Het inzicht in de status van ons proces is hiermee enorm gegroeid met als positief gevolg, een betere kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten en netbeheerders.”
Business issue

Gebrek aan betrouwbare stuurinformatie

Looptijd

Maart 2020 – April 2021

Resultaat

Beter inzicht in het proces dat leidt tot een betere kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten en netbeheerders.

Technologieën

Power BI met data feeds vanuit: Azure Data Platform (met SQL databases); REST API’s / JSON; SharePoint; Google Analytics.