Customer Story

De Jong Duke realiseert een cultuuromslag waarin data en het sturen op informatie steeds belangrijker wordt

De Jong DUKE is een Nederlands familiebedrijf dat is opgericht in 1897. Al jarenlang creëren zij innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke koffie machines. Deze machines worden met de hand vervaardigd in Sliedrecht (NL) en Taylor (VS). Met grote groeiambities ontstond echter ook de behoefte aan betere en snelle stuurinformatie.

 

Wij spraken Ivo van Hassel, hij is IT Manager De Jong Duke en daarmee ook verantwoordelijk voor het Azure Data Platform en de Power BI omgeving.

Uitdaging en projectaanpak

 

Binnen onze organisatie bestond er een grote vraag naar betere stuurinformatie. Met Powerdobs hebben we een enorme stap gezet om dit te verbeteren. Powerdobs heeft voor ons een Azure Data platform ingericht dat nu de basis vormt voor onze informatievoorziening. Data vanuit diverse bronsystemen komt samen in het dataplatform en wordt gebruikt voor de Power BI dashboards waarmee we diverse domeinen voorzien van management informatie en analyse mogelijkheden.

Resultaat

 

Na de technische realisatie zijn we gezamenlijk een traject gestart om het gebruik van stuurinformatie in de dagelijkse manier van werken te stimuleren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen! We zien een cultuuromslag waarin data en het sturen op informatie steeds belangrijker wordt. Met deze verandering zijn we klaar voor de toekomst en de verdere groei die we willen realiseren.

De experts

 

Het project is uitgevoerd door een klein team van De Jong Duke en Powerdobs experts. Powerdobs heeft het team van De Jong Duke bij de hand genomen en opgeleid waardoor ze nu ook in staat zijn om het nieuwe data platform en de rapportages te beheren en waar nodig verder te verbeteren.

Ivo van Hassel: ``Powerdobs heeft ons een enorme stap vooruit geholpen richting BI volwassenheid. Ze hebben voor ons de technische basis gelegd met een Azure Data Platform en Power BI Dashboards. Daarnaast hebben ze ons ook op organisatorisch vlak geholpen met het gebruik van de stuur informatie in de bedrijfsvoering.”
Business issue

Ingegeven door grote groeiambities ontstond de behoefte aan stuurinformatie.

Looptijd

18+ maanden

Resultaat

Gebruiksvriendelijke dashboards met stuurinformatie voor o.a.: Finance, Inkoop, Stock, Sales, Support, R&D, IT en de Board. En een cultuuromslag waarin data en het sturen op informatie steeds belangrijker wordt.

Technologieën

Microsoft Azure Data Platform (Azure Data Lake, Azure Data Factory, Azure SQL Datawarehouse) en Microsoft Power BI