Customer Story

Betere Azure performance bij AkzoNobel tegen lagere kosten

AkzoNobel is een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven en lakken. Ze zijn al meer dan 200 jaar pionier in een wereld vol mogelijkheden voor perfecte afwerkingen met merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. AkzoNobel is actief in meer dan 150 landen en wil wereldwijd leider in hun industrie worden, als meest duurzame verfbedrijf dat al ruim twee eeuwen kleur geeft aan de toekomst. Ook bij AkzoNobel wordt data en het gebruik daarvan steeds belangrijker.

 

Wij spraken Oussama Zoubairi, hij is bij AkzoNobel Functional Domain Lead van het Cloud Competence Center. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het Azure Data Platform

De uitdaging

 

Als start van de ‘data platform journey’ heeft AkzoNobel door middel van een Proof of Concept een Data Platform neergezet in Azure. De eerste use case is uitgevoerd met het Integrated Business Planning team (IBP) en dat werd direct een groot succes. Binnen een jaar is er door de IBP afdeling al een kostenbesparing gerealiseerd van meerdere miljoenen Euros doordat het planning proces beter werd ondersteund met data. Dit succes bleef niet onopgemerkt en heeft geleid tot meer interesse en meer gebruik van het Azure Data Platform.

 

De uitdaging waar de IT afdeling van AkzoNobel voor stond was complex. Ze moesten de business (primair de IBP functie) blijven ondersteunen terwijl ze ‘de Proof of Concept omgeving’ transformeerde naar een solide, performant, betaalbaar en beheersbaar Data Platform, de rijdende trein had nieuwe wielen nodig. Primaire doelstellingen voor de verbetering:

  • Een stabiel data platform
  • Betere performance voor de gebruikers
  • Lagere en beheersbare kosten van het data platform

 

Powerdobs heeft deze uitdaging samen met AkzoNobel opgepakt.

De techniek

 

Qua architectuur heeft AkzoNobel, samen met Powerdobs, de volgende 3 grote verbeteringen doorgevoerd:

  • Azure Data Factory is geïntroduceerd voor alle verladingen en verschuivingen van data. Oorspronkelijk werd dit gedaan met SSIS en Alteryx Server.
  • De SQL Server databases in de ‘landing zone’ zijn vervangen door Azure Data Lake Store
  • De SQL Server databases in de ‘publication layer’ zijn vervangen door Azure Synapse (dedicated SQL Pools)

De experts

 

Met een klein team van experts vanuit AkzoNobel en Powerdobs is de verbeterde architectuur uitgedacht en gerealiseerd. De nadruk van de Powerdobs werkzaamheden lag op Data Engineering en coördinatie (project management). Bovenal waren de nauwe samenwerking en de goede onderlinge verhoudingen tussen AkzoNobel en Powerdobs een kritieke succesfactor voor dit project.

``Met de hulp van Powerdobs zijn we er in geslaagd om de kosten van ons Azure Data Platform te halveren terwijl de stabiliteit en performance enorm zijn verbeterd.”
Business issue

Azure data platform niet stabiel en performant genoeg. Daarnaast dreigde de kosten uit de pan te gaan rijzen.

Looptijd

Oktober 2020 – Januari 2021

Resultaat

Azure kosten gehalveerd, performance voor eindgebruikers enorm verbeterd en de stabiliteit van de dataloads sterk verhoogd.

Technologieën

Azure Data Factory, Azure Synapse, Azure Data Lake Store